Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Μια δημοπρασία στην Κοινότητα Κρανιάς του 1918

Στον προπολεμικό τοπικό  τύπο δημοσιεύονται συχνά διακηρύξεις δημοπρασιών διαφόρων Κοινοτήτων του Ασπροποτάμου. Επειδή τα αρχεία των χωριών αυτών έχουν καταστραφεί κατά την πυρπόληση από τους Γερμανούς, οι δημοπρασίες αυτές μας επιτρέπουν να γνωρίζουμε τα τότε περιουσιακά στοιχεία των Κοινοτήτων.