Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το πρώτο εργοστάσιο ζαχάρεως

Το 1894 οι αδελφοί Σόλων και Γεώργιος Χριστάκη Ζωγράφου ίδρυσαν στη δυτική Θεσσαλία εργοστάσιο ζαχάρεως. Μολονότι το εργοστάσιο είχε τη δυνατότητα να κατεργάζεται 300 έως 320 χιλιάδες χιλιόγραμμα τεύτλα το 24ωρο, αρχικά  υπολειτουργούσε λόγω της μικρής παραγωγής τεύτλων.  Αργότερα οι αδελφοί Ζωγράφου περιόρισαν την καλλιέργεια σιτηρών και καλλιέργησαν τεύτλα με αποτέλεσμα η παραγωγή ζάχαρης να αυξηθεί. Αν και το 1896 το Κράτος για να ενισχύσει την ντόπια βιομηχανία απάλλαξε για μια πενταετία το εργοστάσιο ζάχαρης από κάθε φορολογία, το 1909 επέβαλε βαριά φορολογία στην εγχώρια ζάχαρη προκειμένου να γίνεται εισαγωγή ζάχαρης από το εξωτερικό και το Δημόσιο να εισπράττει τον ανάλογο δασμό. Έτσι το εργοστάσιο των αδελφών Ζωγράφου έκλεισε.